AKIN, s.r.o.

Rating a informácie o AKIN, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AKIN, s.r.o. 40436 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 3692. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.5742% spoločností je horších ako AKIN, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AKIN, s.r.o." href="http://akin.sk-rating.com/">
   <img src="http://akin.sk-rating.com/akin.png" width="150" height="25" alt="Rating AKIN, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AKIN, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia